metro atlanta unemployment

Metro Atlanta Unemployment Drops To 7.6 Percent
Metro Atlanta Jobless Rate Drops To 7.9 Percent
Metro Atlanta Jobless Rate Drops To 8.3 Percent
Metro Atlanta Jobless Rate Rises To 8.7 Percent
Metro Atlanta Jobless Rate Drops To 8.4 Percent
Metro Atlanta Jobless Rate Declines To 8.9 Percent