metro atlanta jobs

Georgia's Jobless Rate Drops To 8.2 Percent
Metro Atlanta Jobless Rate Drops To 8.7 Percent