KUJICHAGALIA

Kwanzaa Day Two: Kujichagulia (Self-Determination)
Day 2 of Kwanzaa: Kujichagulia (Self-Determination)